søndag 22. august 2010

Reisefeber/Travelling sickness

Det er søndag, det er kveld, det er høst og rolig jazz på anlegget. En kopp te er nettopp fortært med mine samboere, og jeg er klar for å sove, klar for å gå ut i en ny uke, den siste i Norge på en stund...
Lørdag er avreisedag, og nok en gang er det Afrika som er målet, om enn en annen del enn det tidligere har vært. Kenya, Uganda og Tanzania skal være mitt tilholdssted de neste to månedene. Og som alltid når jeg skal ut og reise kommer funderingene sigende på meg, og jeg befinner meg plutselig i et slags tomrom, et tomrom mellom gleden over muligheten til å reise, og sorgen over å dra. Sånn har det alltid vært, kanskje er det naturlig, kanskje ikke.
Jeg tar meg i alle fall stadig i å utsette det jeg bør gjøre, det jeg bør planlegge, ordne, i et forsøk på å utsette det hele kanskje. Men om jeg hadde vært smart nok til å nyttiggjøre meg tidligere erfaringer vet jeg jo at det kommer til å bli to spennende måneder, fyllt med utfordringer og opplevelser. Og når jeg kommer hjem igjen vil jeg antakelig se tilbake og tenke at jeg aldri ville ha vært det foruten... Men nå, vel, nå er det frykten for det ukjente som griper så gjenkjennelig om hjertet igjen. Livet er stadig i endring, stadig i bevegelse, og å prøve å holde igjen bevegelsen fordi jeg har det så bra her og nå, vel, det blir feil det også.
Men skummelt, ja det er det, det innrømmer jeg så gjerne.

------------------------------------------------------------------------------------------

It´s sunday, it´s evening, it´s autumn and it´s smooth jazz on the stereo. I´ve just had a cup of tea with the girls here, and I´m ready to go to sleep, ready for a new week, the last one in Norway for a while.
Saturday I´m leaving for Africa yet another time. Kenya, Uganda and Tanzania will be my home for the next couple of mounths, and I´m trapped in this vacuum, between the joy of travelling, and the sorrow of leaving things behind for a while. This is how it´s always been, call it natural or not.
I´m pursponing things I should do, plan and so on, in an attempt to purspone the whole thing. If I had been smart enough to learn from earlier experiences, I´d know that this will be yet another time of exitement and experiences. But now... well, the fear of the unknown drives me, and holds my heart like always before.
Life is changing, constantly moving, and trying to stand still just because I feel so good where I´m at right now is wrong.
But scary, yes, I admit it easily.....

Ingen kommentarer: