onsdag 8. september 2010

Tanker / Thoughts

Vi er midt i vår første praksisuke her nede, for min del psykiatri. Jeg er utplassert på Butabika, østafrikas største mentalsykehus, plassert 30 min fra Kampala sentrum, ved Victoriasjøens bredder. Det er både spennende og utfordrende å se psykiatri i praksis her nede. Det som slår meg er hvor mye som er likt med Norge - med unntak av at de kun har råd til gamle medisiner, som har tidvis så mye bivrikninger at vi i Norge unngår de så lenge vi kan.

Innstillingen til hva mentale lidelser egentlig er, er også veldig annerledes, og det er ikke uvanlig at folk mener seg forhekset og fobannet når det vi som vestlige leger ser, er en depresjon eller en bipolar lidelse.
Psykiatri er spennnde, og å få se det fra to så vidt forskjellige innfallsvinkler som Norge og Uganda er interessant.
På russeminar igår ble jeg sittende og fundere over plakater som proklamerte ting som " Vi erkjenner at vi er rusmisbrukere, og vi vet at det er en høyere makt som kan hjelpe oss igjennom dette" Hele seminaret ble da også startet med bønn..
Jeg tygde litt på det, vet ikke helt hva jeg synes. For all del, jeg er av den oppfatning at det er en åndelig dimensjon over livet, og at vi dersom vi totalt utelukker denne ikke nødvendigvis hjelper folk til god helse. Men hvordan vi skal bruke denne dimensjonen, det er en annen sak....
Kommer nok flere funderinger rundt dette senere.

Idag holder jeg senga, kraftig luftveisinfeksjon og feber i 95% luftfuktighet og høye temperaturer er ikke noe gøy, så håper det roer seg etterhvert :)

Jeg er veldig dårlig på å ta snap shots, så sjekk ut Heidis blogg medstud-uganda.blogspot com, om det skulle være av interesse å se flere bilder.

Håper dere alle har det bra der dere er!

------------------------------------------------------------------------------------------

We´re in the middle of our first week in the hospital down here. For me this week is psychiatry week. I´m at Butabika Hospital, east africas largest mental hospital, 30 min from Kampala centre, by the Lake Victoria. It is both exiting and challenging to se psychiatry down here. So much is just like in Norway, exept for the fact that they can only afford old psyciatric medicine, wich has got a lot of sideeffects...

Their view on what causes mental illnesses is also very different, and it´s not unusual that when we as doctors sees depressions and bipolar disease, they think someone has used witchcraft against them.
psychiatry is exiting, and differences in practice in norway and Uganda is very interessting.
Yesterday at a drugseminar I saw some posters that made me wonder: "We admit that we are drug-abusers or alcoholics, and we know that there is a Greater Power that can help us" And they started the seminar with prayers..
I`m chewing on that one... By all means, I believe that there is a spiritual dimension in life, and that there is a Greater Power called God that can help us, and by doing as for instance a lot of places in norway, to ignore this dimension, does not necessarily help people to gain good health. But how to use this dimension.... well, thats something to think about....
Guess I will keep thinking about this down here.

Today I´m in bed, a hard airwaysinfection with fever in 95% humidity and pretty warm weather is no fun, so hope it all calms down soon...

I´m not good at taking snap-shots, so if you´re interrested in that, check out Heidis blog; medstud-uganda.blogspot.com

Hope you´re all OK :)

Ingen kommentarer: