tirsdag 2. august 2011

Vakre Vesterålen

I helga var vi så heldige å få tilbringe noen dager i Vesterålen hvor min kjære samboer giftet seg med sin Åge. Det var et fantastisk bryllup og en flott helg på så mange måter.
Været i Vesterålen ble et tydelig, og vakkert eksempel på hvordan livet i seg selv skifter, fra skodde og regn til strålende sol og blå himmel. Og hvordan livets skifter må være sånn, det er slik det er, noen dør, lukker grinda etter seg og sier "Takk for nå, vi sees igjen", mens andre åpner grinda til nye kapitler i livet. Så går virkelig sorgen og gleden hånd i hånd, akkurat som havtåka kan legge seg over en flott dag.
Livet er sårt, livet er godt, spennende og flott, og å ha mennesker rundt seg både i de gode dagene, på de flotte toppene, og på de kalde, vonde dagene når havtåka ligger tykk, vel, det er det største et menneske kan oppleve.We spent this weekend in Vesterålen, in the north of norway, where my roomie got married to her dear Åge. It was a wonderful wedding and a lovely weekend in so many ways.
The weather out on these northern islands became a beautiful example on how life itself changes, from rain and mist, to bright shining sun and blue sky. And this is the way life has to be; someone dies, closes the gate and says " Thank you for everything, we´ll meet again", while others opens up gates to new chapters in their lives. And so, happiness and grief really goes hand in hand through life, just as the ocean mist can cover up a beautiful day.
Life is sore, life is good, exiting and wonderful, and to have people around both in the good days, on the beautiful mountaintops, and on the cold, bad days when the oceanmist covers everything, well, thats the best thing a person can experience....